MUL MANTRA JAPA 1001 – meditaatiopäivä
Livenä Tampereella & etäyhteys Zoomin kautta
(in English below)
Mul Mantra eli juurimantra laajentaa tietoisuutta ja vahvistaa yhteyttä korkeimpaan itseemme, sielulliseen olemukseemme. Mantran ydinmerkitys kuvaa ykseyttä ja antaa sinulle mahdollisuuden olla yhteydessä äärettömään luontoosi ja kokea rajaton potentiaalisi. Toistamalla Mul Mantraa voimme kokea oman energiamme sulautumisen maailmankaikkeuden luovaan voimaan. Mul Mantran toistaminen auttaa hälventämään erillisyyden illuusion ja johdattaa meitä kokemaan ykseyden sisällämme olevan Luojan kanssa. Mul Mantralla kerrotaan olevan kohtalon muuttamisen voima, ja se tunnetaan myös vaurausmantrana.
Mul Mantra on sikhien ensimmäisen gurun, Guru Nanakin kanavoiman Japjin eli sielun laulun avaus eli ensimmäinen säe (pauri) yli viidensadan vuoden takaa. Mul mantra koostuu tiivistetyssä muodossa olevasta henkisestä viisaudesta, joka johdattaa kohti kokemusta todellisesta olemuksestamme. Japa tarkoittaa mantran toistoa, kunnes tulemme yhdeksi sen värähtelyn kanssa. Mitä pidempään mantraa toistamme, sitä voimakkaammin pääsemme kokemaan sen transformoivan vaikutuksen.

Päivän kulku

Ovet avautuvat klo 8:30. Klo 9 aloitamme valmistautumisen meditaatioon joogaharjoituksella. Käymme myös mantran ääntämyksen ja merkityksen läpi. Tämän jälkeen aloitamme Mul Mantra -resitaation. Toistamme mantraa 1001 kertaa, yhteensä noin 8,5 tunnin ajan. Resitaatio sisältää 30 ylimääräistä minuuttia, joten voit pitää päivän aikana tarpeen mukaan muutaman lepo- ja ruokatauon. Päivä päättyy syvärentoutukseen gongin äänivärähtelyssä, joka auttaa integroimaan mantrameditaation vaikutukset. Voit osallistua meditaatiopäivään myös etäyhteydellä Zoomin kautta.
Meditaatiopäivän fasilitoivat sertifioidut, kokeneet joogaopettajat Siri Vedya ja Ari Marjamäki (Teg Anand Singh). Jos sinulle on meditaatiopäivästä kysyttävää, ole meihin yhteydessä s-postitse joko info@aquarianyoga.fi tai sirivedyakaur@gmail.com

Kenelle meditaatiopäivä sopii?

Meditaatiopäivä on avoin kaikille, mutta pitkäkestoinen resitaatio sopii parhaiten jo aiemmin joogaa ja meditaatiota harjoittaneille. Kokonaisen päivän kestävä harjoitus on upea ja kohottava elämys, mutta voi sisältää myös haastavia hetkiä alitajunnan puhdistuessa.
Meditaatiopäivä soveltuu kundaliinijoogaopettajakoulutuksessa opiskeleville korvaamaan osallistumisen Valkoiseen tantraan.Toivotamme myös kundaliinijoogan opettajakollegat ja muut joogan ja meditaation harrastajat tervetulleiksi!

Osallistumismaksu

Osallistumismaksu on 65€/55€ (eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, sekä etäosallistuminen Zoomin kautta – ALEKOODI: mulmantrajapa), kun ilmoittaudut viimeistään 23.9.2023. Late bird -osallistumismaksu 24.9. alkaen ilmoittautuville on 75€/65€. Maksu sisältää arvonlisäveron.
Osallistumismaksuun sisältyy päivän koko ohjelma (jooga-lämmittelyt, resitaatio sekä gongirentoutus) sekä paikan päällä osallistuville teetä ja pientä naposteltavaa.
Huomaathan, että hinta ei sisällä ruokatarjoilua, vaan osallistujat tuovat omat eväät mukanaan. Joogakoululta löytyy jääkaappi eväiden säilytystä varten. Mukaan kannattaa varata ravitsevaa ja terveellistä kasvipohjaista ruokaa, joka auttaa pitämään energiatasoa yllä koko päivän ajan. Ruokailu järjestetään porrastetusti siten, että resitaatio ei keskeydy päivän aikana.
Tapahtumaan on rajoitetusti paikkoja. Varaa omasi verkkokaupan https://holvi.com/shop/aquarianyoga/ kautta. Huomaathan, että osallistumismaksua ei palauteta, jos peruutat osallistumisesi. Sairaustapauksissa voit antaa paikkasi eteenpäin tai halutessasi osallistua etäyhteydellä.
Olet sydämellisesti tervetullut!
Mul Mantra
Ek Ong Kar
Sat Nam
Karta Purakh
Nirbao Nirveer
Akaal Murat
Ajunii Seebhang
Gur Prasad Jap
Aad Sach
Jugaad Sach
Heebii Sach
Naanak Hosii Bii Sach
Meditation day – Mul Mantra Japa 1001
Sunday 1st October from 9 am to approx. 8 pm.
Om Yoga School, Tampere & online via Zoom
The Mul Mantra, or root mantra, expands awareness and connects us with our highest self, our soul essence. The core meaning of the mantra describes universal oneness and allows you to connect with your infinite nature and tap into your limitless potential. By chanting the Mul Mantra, we can experience the merging of our own energy with the creative force of the universe. Chanting the Mul Mantra helps dispel the illusion of separateness and leads us to experience oneness with the Creator within us. The Mul Mantra is said to have the power to change destiny and is also known as a prosperity mantra.
The Mul Mantra is the opening verse (pauri) of the Japji, known as the Song of the Soul, channeled by the Sikhs’ first guru, Guru Nanak, who lived over 500 years ago. The mantra is spiritual wisdom in a crystallized form, leading those who recite it towards an experience of their true essence. Japa means a continued repetition of mantra, to eventually become one with its vibration. The longer we recite the mantra, the more powerfully we get to experience its transforming effect.

The course of the day

Doors open at 8:30. At 9 o’clock we start preparing for the meditation with a yoga practice. We will also go through the meaning and pronunciation of the mantra. After this we begin the Mul Mantra recitation. We repeat the mantra 1001 times, for a total of about 8 hours. The recitation includes 30 extra minutes, so you can take small breaks to rest and eat as needed during the day. The day ends with deep relaxation in the vibration of the Gong, which helps to integrate the effects of the mantra meditation. You can also participate in the meditation day remotely via Zoom.
The meditation day is facilitated by certified and experienced yoga teachers Siri Vedya and Ari Marjamäki (Teg Anand Singh). If you have any questions, you can contact us by email: info@aquarianyoga.fi or sirivedyakaur@gmail.com

Who is the meditation day suitable for?

The meditation day is open to everyone, but the long recitation usually works best if you already have some experience of yoga and meditation. To meditate for an entire day is a wonderful and uplifting experience, but it is common to experience challenging moments as well when the subconscious is cleansed.
The meditation day is suitable for kundalini yoga teacher trainees to replace participation in White Tantra. We also welcome fellow kundalini yoga teachers and other yoga and meditation enthusiasts!

Participation

The participation fee is €65/€55 (seniors, students, unemployed, as well as remote participants via Zoom DISCOUNT CODE: mulmantrajapa), when you register by September 23, 2023. Late bird participation fee from 24th September onwards is €75/€65. The payment includes VAT.
The participation fee includes the entire program of the meditation day (yoga practice, recitation and gong relaxation) as well as tea and small snacks throughout the day for those participating on site.
Please note that the price does not include meals, participants should bring their own food. The yoga school has a refrigerator for storing snacks. We recommend bringing nutritious and healthy plant-based food, which will help you maintain your energy level throughout the day. We will take turns eating, so that the recitation is not interrupted during the day.
There are limited places for the event. Book yours via the online store https://holvi.com/shop/aquarianyoga/. Please note that we cannot refund the participation fee if you cancel your participation. In case of illness, you can give your place to a friend or, if you wish, participate remotely.
You are warmly welcome!